การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ในพื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลสำมะโรง

 

                                          ช่องทางการชำระเงิน

                                       

                                 ช่องทางการส่งหลักฐานการชำระเงิน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


https://itas.nacc.go.th/go/eit/61stmv

alt

 

Attachments:
Download this file (043.2.pdf)043.2.pdf[ ]1210 Kb

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2565 สตง.รับรอง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2565 สตง.รับรอง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.สำมะโรง ปีงบประมาณ 2565

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.สำมะโรง ปีงบประมาณ 2565

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


 

คุณพอใจอบต.สำมะโรง ด้านใด
 
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.