ประกาศ

alt

alt

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ขอประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลสำมะโรงได้ทราบและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ หากได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคังคับใช้แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

alt

alt

ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/nh18X6qsxBRqBNHn6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไทร หมู่ที่ 2

alt

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 6

alt

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


 

คุณพอใจอบต.สำมะโรง ด้านใด
 
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.