ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อละวาด หมู่ที่ 5

alt

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

alt

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เป็นหมายเลข

032-474915-6

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
          
  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ  สามารถเข้าดูได้ในหัวข้อ  ข้อมูลการดำเนินงาน  หัวข้อย่อย  ข้อบัญญัติงบประมาณ  หากมีข้อสังสัยสามารถสอบถามได้ทางช่องทางบริการประชาชน  หัวข้อย่อย กระดานสนทนา หรือ ศูนย์ดำรงธรรม  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
                
............สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง........

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese










 






 

คุณพอใจอบต.สำมะโรง ด้านใด








 
















 


















QR Code
อบต.สำมะโรง




องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.