รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี สำนักปลัดอบต 16
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักปลัดอบต 3
3 งบการเงินปีงบประมาณ 2563 ที่ สตง.รับรองงบแล้ว กองคลัง 38
4 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 19
5 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 อบต.สำมะโรง กองคลัง 40
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง 422
7 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2561 อบต.สำมะโรง 49
8 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.สำมะโรง ปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 76
9 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 102
10 งบแสดงธานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 121
11 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ส่วนการคลัง 213
12 งบแสดงสถานะการเงิน 2555 อบต.สำมะโรง 160

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.