รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2566 สตง.รับรอง สำนักปลัด 15
2 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ระบบ E-laas กองคลัง 57
3 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2565 สตง.รับรอง กองคลัง 66
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 51
5 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.สำมะโรง ปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 67
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 39
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี สำนักปลัดอบต 73
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักปลัดอบต 57
9 งบการเงินปีงบประมาณ 2563 ที่ สตง.รับรองงบแล้ว กองคลัง 102
10 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 62
11 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 อบต.สำมะโรง กองคลัง 90
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 กองคลัง 1228
13 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2561 อบต.สำมะโรง 126
14 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.สำมะโรง ปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 148
15 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 189
16 งบแสดงธานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 166
17 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ส่วนการคลัง 260
18 งบแสดงสถานะการเงิน 2555 อบต.สำมะโรง 207

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.