ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสุขภาวะ (Happy Workplace) สำนักปลัด 31
2 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 225
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ และ ไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2565 จำนวน 600 ตัว สำนักปลัด 113
4 การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมด้านอาหาร สำนักปลัดอบต 247
5 ประมวลภาพการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 สำนักปลัด2 126
6 ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สำนักปลัดอบต 272
7 ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2561 สำนักปลัดอบต 240
8 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 284
9 พิธีเปิดงานกีฬาโครงการกีฬาตำบล๒๕๕๙ 316
10 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2559 335
11 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 256
12 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 2558 220
13 พิธีลงนามถวายพระพร วันพ่อ 2558 235
14 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ 230
15 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 266
16 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 283
17 กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 279
18 โครงการประเพณีแห่งเทียนพรรษา 2558 324
19 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2558 286
20 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 208
21 ประชุม สปสช. ครั้งที่2/2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 322
22 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 302
23 โครงการฝึกอบรมและทบทวนแผนป้องกันภัยพลเรือน ประจำปี 2558 317
24 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2558 386
25 วันเด็ก58 353
26 ทำบุญสำนักงานปีใหม่ 243
27 โครงการ 5 ธันวามหาราช 347
28 พีธียกศาลพระภูมิ เจ้าที่ประจำ อบต. 498
29 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 375
30 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ 370

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.