ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 109
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ และ ไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2565 จำนวน 600 ตัว สำนักปลัด 40
3 การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมด้านอาหาร สำนักปลัดอบต 203
4 ประมวลภาพการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 สำนักปลัด2 83
5 ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สำนักปลัดอบต 220
6 ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2561 สำนักปลัดอบต 196
7 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 212
8 พิธีเปิดงานกีฬาโครงการกีฬาตำบล๒๕๕๙ 252
9 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2559 262
10 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 217
11 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 2558 182
12 พิธีลงนามถวายพระพร วันพ่อ 2558 173
13 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ 192
14 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 184
15 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 206
16 กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 198
17 โครงการประเพณีแห่งเทียนพรรษา 2558 245
18 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2558 204
19 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 173
20 ประชุม สปสช. ครั้งที่2/2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 244
21 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 262
22 โครงการฝึกอบรมและทบทวนแผนป้องกันภัยพลเรือน ประจำปี 2558 237
23 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2558 304
24 วันเด็ก58 308
25 ทำบุญสำนักงานปีใหม่ 203
26 โครงการ 5 ธันวามหาราช 283
27 พีธียกศาลพระภูมิ เจ้าที่ประจำ อบต. 410
28 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 295
29 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ 255
30 โครงการขับเคลื่อนการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี 261

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.