ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมด้านอาหาร สำนักปลัดอบต 12
2 ประมวลภาพการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 สำนักปลัด2 34
3 ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สำนักปลัดอบต 113
4 ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2561 สำนักปลัดอบต 105
5 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 128
6 พิธีเปิดงานกีฬาโครงการกีฬาตำบล๒๕๕๙ 148
7 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2559 164
8 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 130
9 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 2558 114
10 พิธีลงนามถวายพระพร วันพ่อ 2558 106
11 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ 128
12 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 120
13 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 143
14 กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 143
15 โครงการประเพณีแห่งเทียนพรรษา 2558 166
16 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2558 145
17 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 116
18 ประชุม สปสช. ครั้งที่2/2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 142
19 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 203
20 โครงการฝึกอบรมและทบทวนแผนป้องกันภัยพลเรือน ประจำปี 2558 162
21 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2558 249
22 วันเด็ก58 202
23 ทำบุญสำนักงานปีใหม่ 145
24 โครงการ 5 ธันวามหาราช 207
25 พีธียกศาลพระภูมิ เจ้าที่ประจำ อบต. 316
26 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 236
27 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ 149
28 โครงการขับเคลื่อนการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี 198
29 โครงการวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 227
30 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 กองคลัง 332

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.