ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.สำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานความก้าวหน้า ตามแผนดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2567 สำนักปลัดอบต 8
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 สำนักปลัดอบต 18
3 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 23
4 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สำนักปลัดอบต 29
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 66
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 64
7 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 สำนักงานปลัด 71
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำนักปลัดอบต 73
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัด 99
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำนักปลัดอบต 41
11 โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 35
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 60
13 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 58
14 ผลการดำเนินการตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด 95
15 สถิติการให้บริการประชาชน อบต.สำมะโรง (ครึ่งปีแรก) ปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 79
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 กองคลัง 57
17 รายงานผลตามโนยบาย No Fift Policy ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ.2566 กองคลัง 46
18 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 50
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 กองคลัง 62
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี กองคลัง 54
21 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กองคลัง 88
22 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568) กองคลัง 37
23 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 44
24 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 36
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565 สำนักปลัดอบต 90
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำนักปลัดอบต 107
27 รายผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักปลัด2 100
28 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 161
29 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ สำนักปลัดอบต 76
30 ขั้นตอนการใช้รถยนต์สำนักงาน สำนักปลัดอบต 63

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.