ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรายเดือน ปี 2567 สำนักปลัด 43
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สำนักปลัดอบต 154
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566 กองคลัง 240
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านในไร่ หมู่ที่ 4 กองคลัง 76
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านในไร่ หมู่ที่ 4 กองคลัง 77
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 63
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 กองคลัง 72
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 สำนักปลัดอบต 113
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 สำนักปลัดอบต 115
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสียงตามสายระบบดิจิตอล (ไร้สาย) กองคลัง 64
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กองคลัง 198
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 กองคลัง 191
13 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลสำมะโรง กองคลัง 73
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 4 ตำบลสำมะโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กองคลัง 205
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 4 ตำบลสำมะโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 143
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กองคลัง 129
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 กองคลัง 74
18 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 175
19 ประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา ของการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลัง 1105
20 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน กองคลัง 455
21 ประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา ของการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ กองคลัง 453
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 171
23 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) กองคลัง 174
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 กองคลัง 95
25 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลัง 150
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 6 กองคลัง 108
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 กองคลัง 113
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อละวาด หมู่ที่ 5 กองคลัง 160
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไทร หมู่ที่ 2 กองคลัง 130
30 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 สำนักปลัดอบต 106

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.