ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 สำนักปลัดอบต 22
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 สำนักปลัดอบต 21
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสียงตามสายระบบดิจิตอล (ไร้สาย) กองคลัง 6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กองคลัง 65
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 กองคลัง 63
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 4 ตำบลสำมะโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กองคลัง 109
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 4 ตำบลสำมะโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 56
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กองคลัง 35
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 กองคลัง 18
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 50
11 ประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา ของการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลัง 334
12 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน กองคลัง 121
13 ประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา ของการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ กองคลัง 97
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 101
15 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) กองคลัง 69
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 กองคลัง 18
17 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลัง 44
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 หมู่ที่ 6 กองคลัง 37
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 กองคลัง 40
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อละวาด หมู่ที่ 5 กองคลัง 71
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไทร หมู่ที่ 2 กองคลัง 47
22 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 สำนักปลัดอบต 49
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาอ่างพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 กองคลัง 320
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาอ่างพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 กองคลัง 426
25 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ-ห้องเก็บของ หมู่ที่ 7 ตำบลสำมะโรง โดยทำการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ กว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5 เมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ห้องเก็บของกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร กองคลัง 288
26 แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาอ่างพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 ตำบลสำมะโรง กองคลัง 91
27 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ศาลาหมู่ที่ 5 ถึงสะพานลุงดำหมู่ที่ 5 ตำบลสำมะโรง กองคลัง 240
28 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายนาไทร หมู่2 อบต.สำมะโรง 106
29 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ด้วยระบบe-auction อบต.สำมะโรง 1079
30 โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตสายนาอ่างพร้อมราวกันตก หมู่4 อบต.สำมะโรง 149

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.