โครงการขับเคลื่อนการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี

โครงการขับเคลื่อนการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดเพชรบุรี โดยนายมณเฑียร  ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.