สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงนายบรรเทิง เลี้ยวสกุลเลิศ ประธานสภาอบต.

นายนิมิตร มีไผ่แก้ว
ประธานสภาอบต.สำมะโรง

สมาชิกสภาอบต.

นายเกรียงศักดิ์ เขียมเจริญ
รองประธานสภาอบต.
 

นายสุธา สีพิณ
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


นายสุธา สีพิณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นายไพโรจน์ บุญมี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.

นายเกรียงศักดิ์ เขียมเจริญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.

นายกฤษณ์ พรายสนธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.

นายสมหวัง เงินใย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.

นายบุญลือ เอมทิพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6


สมาชิกสภาอบต.

นายนิมิตร มีไผ่แก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.