บุคลากรกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงนางสาวฐิตารีย์ คงสินอิสรางค์
นักวิชาการศึกษา
(รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา)


 นางสาวฐิตารีย์ คงสินอิสรางค์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวธัญรัตน์  สระแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพัชริดา  บุญรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.