บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


นายเอกลักษณ์ ขำทวี หัวหน้าส่วนโยธา

นายเอกลักษณ์  ขำทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง

 - ว่าง -
นายช่างโยธา

นายบุญฤทธิ์  ฉิมพาลี
พนักงานผลิตน้ำประปา

- ว่าง -
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.