บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงนายเกียรติศักดิ์   เสือนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาววิสา  พึ่งโพธิ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวศศธร  ขวัญอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวคณึงลักษณ์  มีวรรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.