บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ว่าง -

นักวิชาการเงินและบัญชี- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวศศธร  ขวัญอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวคณึงลักษณ์  มีวรรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.