บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง- ว่าง -
ปลัดอบต.สำมะโรง
alt
นางสาวภาทรงศิริ เสาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นางสาววรรธนา แจ่มจำรัส
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวอาริตา สังข์ฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิตพิศุทธิ์ เซี่ยงหวอง
นิติกร
 
alt
นางสาวสายชล จันทร์ทัง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางชลณัฏฐ์ จันทร์เขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
alt
นางสาวนันทิยา ยิ้มน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
alt
นางสาริศา ผ่องน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

   


นายสุรศักดิ์  ทรัพย์มี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัย

นายดุสิต  ทับเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์

 

 

   

alt
นายอภิรัช จิรวิวัฒน์ภัทร
คนงานทั่วไป

 

              


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.