บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
ส.ต.อ.สันติ  สว่างศรี
ปลัดอบต.สำมะโรง
โทร. 095-8911936นางสาวภาทรงศิริ   เสาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 

นางสาววรรธนา  แจ่มจำรัส
นักพัฒนาชุมชน
 
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาริตา  สังข์ฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
 

นางสาวสายชล จันทร์ทัง
นักวิชาการสาธารณสุข
 - ว่าง -
นิติกร
 

นางชลณัฏฐ์  จันทร์เขียว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาริศา  ผ่องน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายอภิรัช  จิรวิวัฒน์ภัทร
คนงานทั่วไป
นายดุสิต ทับเอี่ยม
คนงานทั่วไป

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.