บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
ส.ต.อ.สันติ  สว่างศรี
ปลัดอบต.สำมะโรง
โทร. 095-8911936นางสาวภาทรงศิริ   เสาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 

นางสาววรรธนา  แจ่มจำรัส
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวดวงฤดี  สุรสราญวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาริตา  สังข์ฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายอรรถกร มีวรรณะ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 - ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวอรวรรณ จิตตพะวงษ์
นิติกร
 

นางชลณัฏฐ์  จันทร์เขียว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาริศา  ผ่องน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายอภิรัช  จิรวิวัฒน์ภัทร
คนงานทั่วไป

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.