ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)
       ไม่มี

มวลชนจัดตั้ง
       กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน    จำนวน  3  กลุ่ม ประมาณ 1,000  คน
       กลุ่มสายตรวจประจำหมู่บ้าน ประมาณ      15  คน
       กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประมาณ      50  คน
       กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน      58  คน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.