การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงการคมนาคม
       มีถนนเข้ามาในตำบล และมีถนนสายหลักสามารถติดต่อกันได้ตลอดตำบล

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข -  แห่ง
       สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ -  แห่ง

การไฟฟ้า
       ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยมีประชากรใช้ไฟฟ้าประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำน้ำ, ลำห้วย -  แห่ง
       บึง, หนองและอื่น ๆ -  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝาย -   แห่ง
       บ่อน้ำตื้น -   แห่ง
       บ่อโยก -   แห่ง
       สระน้ำ 3  แห่ง
       คลองชลประทาน 3  สาย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.