สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงการศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา 1  แห่ง
       โรงเรียนมัธยมศึกษา -   แห่ง
       โรงเรียนอาชีวศึกษา -   แห่ง
       โรงเรียน/สถาบันขั้นสูง -   แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด 1  แห่ง
       มัสยิด -   แห่ง
       ศาลเจ้า 6  แห่ง
       โบสถ์ -   แห่ง

สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1  แห่ง
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทร้พย์สิน
        ป้อมตำรวจชุมชนตำบล    1    แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.