สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงอาชีพ
       ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       โรงสีข้าว จำนวน  2  แห่ง
       ลานตากข้าว จำนวน  1  แห่ง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.