สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
       หมู่ที่  1  ห่างจากอำเภอ  7.4  กิโลเมตร
       หมู่ที่  2  ห่างจากอำเภอ  7.0  กิโลเมตร
       หมู่ที่  3  ห่างจากอำเภอ  7.2  กิโลเมตร
       หมู่ที่  4  ห่างจากอำเภอ  7.2  กิโลเมตร
       หมู่ที่  5  ห่างจากอำเภอ  7.3  กิโลเมตร
       หมู่ที่  6  ห่างจากอำเภอ  7.4  กิโลเมตร
       หมู่ที่  7  ห่างจากอำเภอ  7.5  กิโลเมตรเนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
       เนื้อที่  7.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,687.5  ไร่อาณาเขต


       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาวุ้ง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองพลับ
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาพันสามและตำบลโพพระ
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาวุ้ง

ภูมิประเทศ
       สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
       หมู่ 1  บ้านในบ้าน
       หมู่ 2  บ้านนาไทร
       หมู่ 3  บ้านสำมะโรง
       หมู่ 4  บ้านในไร่
       หมู่ 5  บ้านบ่อระวาด
       หมู่ 6  บ้านลาดโพธิ์
       หมู่ 7  บ้านสนามประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 708 ครัวเรือน จำนวน 2,399 คน แยกเป็นชาย 1,159 คน หญิง 1,240 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 336.27 คน/ตารางกิโลเมตร


หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านในบ้าน 111 207 182 389
       บ้านนาไทร 87 124 166 290
       บ้านสำมะโรง 89 149 167 316
       บ้านในไร่ 43 70 77 147
       บ้านบ่อละวาด 178 294 315 609
       บ้านลาดโพธิ์ 85 121 141 262
       บ้านสนาม 115 194 192 386

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.