สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
       หมู่ที่  1  ห่างจากอำเภอ  7.4  กิโลเมตร
       หมู่ที่  2  ห่างจากอำเภอ  7.0  กิโลเมตร
       หมู่ที่  3  ห่างจากอำเภอ  7.2  กิโลเมตร
       หมู่ที่  4  ห่างจากอำเภอ  7.2  กิโลเมตร
       หมู่ที่  5  ห่างจากอำเภอ  7.3  กิโลเมตร
       หมู่ที่  6  ห่างจากอำเภอ  7.4  กิโลเมตร
       หมู่ที่  7  ห่างจากอำเภอ  7.5  กิโลเมตร

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
       เนื้อที่  7.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,687.5  ไร่

อาณาเขต
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาวุ้ง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองพลับ
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาพันสามและตำบลโพพระ
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาวุ้ง

ภูมิประเทศ
       สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

หมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
       หมู่ 1  บ้านในบ้าน
       หมู่ 2  บ้านนาไทร
       หมู่ 3  บ้านสำมะโรง
       หมู่ 4  บ้านในไร่
       หมู่ 5  บ้านบ่อระวาด
       หมู่ 6  บ้านลาดโพธิ์
       หมู่ 7  บ้านสนาม

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 614  ครัวเรือน จำนวน 2,522 คน แยกเป็นชาย 1,226 คน หญิง 1,296 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 336.27 คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านลาดโพธิ์ 99 199 185 384
       บ้านนาไทร 72 122 148 270
       บ้านสำมะโรง 88 144 169 313
       บ้านในไร่ 36 68 75 143
       บ้านบ่อละวาด 153 309 315 624
       บ้านวัด 69 126 145 271
       บ้านสนาม 97 258 259 517

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.