การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ในพื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลสำมะโรง

 

                                          ช่องทางการชำระเงิน

                                       

                                 ช่องทางการส่งหลักฐานการชำระเงิน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.