โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2559
ณ เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย  และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
alt
alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.