ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.